020-355 31 11 vastgoed@lebo.nu

HUISREGELS

Ten behoeve van uw eigen veiligheid, die van andere huurders en onze garantie van betrouwbaarheid, verhuren wij een LEBO Box onder strenge voorwaarden. Per slot van rekening is dat de reden waarom u een ruimte bij LEBO Box wilt huren. Om deze veiligheid en betrouwbaarheid ook te kunnen garanderen heeft LEBO Box een aantal huisregels opgesteld waar iedere huurder zich strikt aan dient te houden. Daarom vragen wij onze huurder bij het aangaan van een huurovereenkomst met LEBO Box ook altijd eerst de voorwaarden aandachtig te lezen. Alleen op die manier kunnen wij garanderen dat alles bij LEBO Box perfect in orde blijft en elk bezoek snel en efficiënt kan plaatsvinden .

 

Onze huisregels per 2015

De volgende huisregels zijn tijdens uw verblijf in LEBO Box van toepassing en dienen in acht te worden genomen:

 • Een gehuurde unit van LEBO Box mag enkel en alleen door u worden gebruikt als zijnde opslagruimte;
 • U mag zich uitsluitend tijdens de openingstijden in het pand bevinden;
 • De huur van een LEBO Box is strikt persoonlijk, wij adviseren u dan ook hier geen misbruik van te maken;
 • Wanneer u geen toegang tot het pand verkrijgt kunt u tijdens kantooruren via de receptie hierover contact opnemen, er loopt dan iemand met u mee;
 • Zorg bij het betreden van de centrale hal bij LEBO Box dat er niemand met u meelift;
 • Wacht tot het betreden van de centrale hal bij LEBO Box tot de toegangsdeur volledig geopend is;
 • Bij het niet tijdig voldoen van de huur, dan wel bij niet tijdige opzegging, wordt de betreffende Box geblokkeerd en worden er extra kosten door LEBO Box in rekening gebracht;
 • Het verwijderen van afval uit uw LEBO Box is volledig voor uw eigen verantwoording;
 • Bij het achterlaten van spullen of afval in uw LEBO Box of in de centrale hal wordt u minimaal €40,- schoonmaakkosten in rekening gebracht;
 • Het is niet toegestaan de gebruikte transportmiddelen in uw LEBO Box te laten staan;
 • Indien u bij bezoek aan uw LEBO Box schade of onrechtmatigheden constateert dan dient u dit direct aan de receptie te melden;
 • Het opslaan van toxische, ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen, dan wel opslag van aan bederf onderhevige goederen en levende have in een LEBO Box is ten strengste verboden;
 • Indien de huurperiode afloopt dient de LEBO Box schoon en slotenvrij te worden opgeleverd en kunt u zich daarna melden bij de receptie;
 • Bij de huur van een LEBO Box is de inhoud niet automatisch verzekerd, informeer hiernaar bij onze receptie en zeker bij uw inboedelverzekering;
 • Het gebruik van geleverde hangsloten van LEBO Box is verplicht, het toepassen van andere sloten is verboden;
 • De aanwezige noodtelefoon in de centrale hal mag enkel en alleen worden gebruikt voor noodgevallen.